Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego nr 40/TPU/SC/2016

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Zakłady Meblowe "FARTA" Paweł Podstawski

 ul. Broniewskiego 8/1

 35-206 Rzeszów

Logowanie