ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ DLA OSÓB DOROSŁYCH

 
  
 

W miesiącu kwietniu 2016 r zakończył się II cykl szkoleń dla osób dorosłych z terenu Doliny Strugu w ramach „Szkoły Liderów.  Łącznie w szkoleniu wzięło udział 600 osób. Jeden cykl szkoleń składał się z 380 godzin lekcyjnych. Uczestnicy zdobyli nową wiedzę oraz nauczyli  się konkretnych uniwersalnych zachowań, które mogą wykorzystać w przyszłości zarówno w pracy jak i życiu codziennym. Do takich umiejętności należą m.in.: autoprezentacja, praca zespołowa, komunikacja interpersonalna, motywowanie, zarządzanie, organizowanie pracy i czasu. Szkolenie pomogło między innymi  wszystkim osobom, które mają niską samoocenę, nabrać pewności siebie a co za tym idzie odważyć się podjąć nowe wyzwania zawodowe.

Biorąc pod uwag dynamikę rynku pracy szkolenie z całą pewnością w dużej części przyniosło wymierne korzyści  zarówno dla uczestników jak i ich pracodawców. Umiejętności interpersonalne nabyte w czasie szkoleń są kompetencjami uniwersalnym, które można wykorzystać zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Logowanie