Warsztaty dietetyczne

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŹWA GMINA” w Chmielniku informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 r.
w godz. 16.00 - 18.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Chmielnik odbędą się warsztaty  dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Logowanie