Zamówienia

warning: Creating default object from empty value in /var/www/trzezwa.gmina.pl/doc/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Spotkania z Liderami 11/TPU/SC/2013

śr., 2013-08-28 13:28 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Tomasz Janik

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Zagadnienia związane z prawem autorskim 23/TPU/SC/2013

wt., 2013-08-27 16:53 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Miłosz Cieszyński

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Budżet rodzinny 16/TPU/SC/2013

wt., 2013-08-27 16:40 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Oleg Czyżowski

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego „Warsztatowe studio nagrań” 10/TPU/SC/2013

wt., 2013-08-27 16:34 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Marian Dzierżanowski

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Medioznawstwo 9/TPU/SC/2013

wt., 2013-08-27 16:29 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Miłosz Cieszyński

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego „Dobre wychowanie” 8/TPU/SC/2013

wt., 2013-08-27 16:25 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Oleg Czyżowski

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Społecznego Gimnazjum i Liceum Doliny Strugu w Chmielniku – część dydaktyczna dla Szkoły Liderów [...]”

czw., 2013-06-06 15:05 - Administrator | |

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”
36-016 Chmielnik, Chmielnik 146
tel. 17 2292438, fax 17 2292600

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.
„Rozbudowa i przebudowa budynku Społecznego Gimnazjum i Liceum Doliny Strugu w Chmielniku – część dydaktyczna dla Szkoły Liderów wraz z wewnętrzna instalacją: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej".

  1. W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych w oparciu o zamieszczone ogłoszenie o przetargu, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EFEKT” s.c., Piątkowa 224, 36-030 Piątkowa – cena netto 1 634 092,90 zł, brutto 2 009 934,27 zł.
    Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne oraz zaoferowana cena jest najkorzystniejsza. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.
    Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013-06-15.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Zajęcia z zakresu psychologii społecznej 7/TPU/SC/2012

pon., 2012-01-30 12:30 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Barbara Jaworska

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Erystyka 6/TPU/SC/2012

pon., 2012-01-30 12:22 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Tomasz Janik

 
  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego Techniki szybkiego uczenia się 5/TPU/SC/2012

pon., 2012-01-30 12:21 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
Tomasz Janik

 
  
 

Logowanie