Zamówienia

warning: Creating default object from empty value in /var/www/trzezwa.gmina.pl/doc/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Zamówienia

Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego dostawy mebli w ramach projektu Dom Zdrowia

pon., 2017-04-24 00:00 - Administrator |

W związku z ogłoszonym postępowaniem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Towarzystwo przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku informuje, iż po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejsza, w przyjętym kryterium oceny- cena 100%, została wybrana oferta złożona przez:

 

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa
85-310 Rzeszów ul. Rejtana 8,
na kwotę 61.000,00 zł brutto.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na dostawę wyposażenia meblowego

czw., 2017-04-13 13:12 - Administrator | |

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom ‘’Trzeźwa Gmina’’  w Chmielniku przedstawia;

Zestawienie ofert jakie wpłynęły  na dostawę mebli w ramach projektu

‘’Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA’’

Przetarg II –  informacja z otwarcia ofert

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli- ponowienie

śr., 2017-04-05 00:00 - Administrator | |

Chmielnik, 2017-04-05

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.

„Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” – dostawa mebli.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

36-016 Chmielnik, Chmielnik 146

tel. 17 2292438, fax 17 2292600

e-mail: tgmina@ostnet.pl

http://trzezwa.gmina.pl/

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Informacja o unieważnieniu postępowania- „Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” – dostawa mebli.

wt., 2017-04-04 00:00 - Administrator |

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku 36-016 Chmielnik 146, informuje o unieważnieniu postępowania na zakup mebli do Ośrodka Naturoterapii "Dom Zdrowia" z powodu niespełnienia przez Oferentów Nr 2 i 3 wymogów formalnych, zaś Oferenci nr 1 i 4 zaproponowali kwoty znacznie przewyższające budżet przeznaczony na ten cel.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na dostawę wyposażenia meblowego

czw., 2017-03-16 09:32 - Administrator | |

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom ‘’Trzeźwa Gmina’’  w Chmielniku przedstawia;

Zestawienie ofert jakie wpłynęły  na dostawę mebli w ramach projektu

‘’Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA’’

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres firmy

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli

pon., 2017-02-20 01:00 - Administrator | |

Chmielnik, 2017-03-06

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.

„Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” – dostawa mebli.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku

36-016 Chmielnik, Chmielnik 146

tel. 17 2292438, fax 17 2292600

e-mail: tgmina@ostnet.pl

http://trzezwa.gmina.pl/

Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego dostawy wyposażenia w ramach projektu Dom Zdrowia

pon., 2017-03-06 01:00 - Administrator |

W związku z ogłoszonym postępowaniem z dnia 20 lutego 2017 r., Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku informuje, iż po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejsza, w przyjetym kryterium oceny- cena 100%, została wybrana oferta złożona przez:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
50-424 Wrocław,
ul. Krakowska 29C

na kwotę w wysokości: 157 722,90 zł brutto

Zestawienie ofert jakie wpłynęły na dostawę wyposażenia w ramach projektu „Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA”

wt., 2017-02-28 17:12 - Administrator | |

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku przedstawia:

Zestawienie ofert jakie wpłynęły na dostawę wyposażenia w ramach projektu

„Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA”

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres firmy

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

1.

Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

87-600 Lipno
Ul. Kard. Wyszyńskiego 46a

141376,42

32516,58

173893,00

2.

PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki

82-500 Kwidzyń
Ul. Staszica 22

129954,70

29889,58

159844,28

3.

GAMA Plawgo & Zawisza Sp. J.

75-122 Koszalin,
ul. Szczecińska 25A

161243,90

37086,10

198330,00

4.

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

50-424 Wrocław,
ul. Krakowska 29C

128230,00

29492,90

157722,90

5.

SPEC GASTRO Przemysław  Bączkiewicz

42-622 Świerklaniec,
ul. Wiosenna 127

140532,43

32322,47

172854,90

6.

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

33-300 Nowy Sącz,
ul. Zawiszy Czarnego 24

140514,04

32318,22

172832,27

7.

Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Sp. J.

35-234 Rzeszów,
ul. Trembeckiego 11

154824,39

35609,60

190434,00

8.

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa,
ul. 3-go Maja 1/3

179674,80

41325,20

221000,00

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

pon., 2017-02-20 01:00 - Administrator | |

                                                                                                                                                                          &n

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zapytania ofertowego nr 40/TPU/SC/2016

pt., 2016-05-20 18:12 - Administrator |

W związku z zakończeniem oceny złożonych ofert, w oparciu o zaproszenie do składania ofert, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, do realizacji jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Zakłady Meblowe "FARTA" Paweł Podstawski

 ul. Broniewskiego 8/1

 35-206 Rzeszów

Logowanie