Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego dostawy mebli w ramach projektu Dom Zdrowia

W związku z ogłoszonym postępowaniem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Towarzystwo przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku informuje, iż po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejsza, w przyjętym kryterium oceny- cena 100%, została wybrana oferta złożona przez:

 

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa
85-310 Rzeszów ul. Rejtana 8,
na kwotę 61.000,00 zł brutto.

Logowanie