PRACE ARTYSTYCZNE

Własnoręczne tworzenie unikatowych dzieł przynosi wiele satysfakcji i radości wśród uczestników Projektu. Poniżej prezentujemy piękne prace własnoręcznie wykonane w ramach zajęć organizowanych w Domu Opieki Dziennej w Chmielniku.

Logowanie