O nas

Misją Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku jest przeciwdziałanie wszystkiemu, co uwłacza godności ludzkiej oraz może zagrażać dobru społeczeństwa, zwłaszcza wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

Prowadzone działania obejmują:

  • realizowanie programu kompleksowej profilaktyki uzależnień poprzez organizowanie form pracy edukacyjnej;
  • aktywne zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (kluby sportowe, koła zainteresowań, przedmioty nadobowiązkowe);
  • kształtowanie trzeźwych wzorców osobowych;
  • promowanie postaw abstynenckich;
  • przekazywanie świadectwa trzeźwości jako jednej z najwyższych wartości;
  • zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej;
  • aktywny udział w tworzeniu lub zmianie rozwiązań ustawowych, mających wpływ na wychowanie w trzeźwości;
  • organizowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Logowanie