Informacja – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku jest Organizacją Partnerską o zasięgu lokalnym realizującą we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie – Organizacją Partnerską Regionalną – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Logowanie