Informacja o unieważnieniu postępowania- „Ośrodek Naturoterapii DOM ZDROWIA” – dostawa mebli.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku 36-016 Chmielnik 146, informuje o unieważnieniu postępowania na zakup mebli do Ośrodka Naturoterapii "Dom Zdrowia" z powodu niespełnienia przez Oferentów Nr 2 i 3 wymogów formalnych, zaś Oferenci nr 1 i 4 zaproponowali kwoty znacznie przewyższające budżet przeznaczony na ten cel.

Logowanie